Branches

State Branches of Indian Pharmacist Association

Rajasthan State Branch

A-8 A, Ashok Vihar, Manayawas,
Mansarovar, Jaipur – 302020

President

ShivRaj Vishnoi

Vice President

Kuldeep Sharma

General Secretary

Ashish Sharma

Joint Secretary

Lokesh Sharma Gautam

Treasurer

Piyush Jaimini